Pelin HAZER

Pelin Hazer

Klinik Psikoloji Doktora’mı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapmaktayım.

Lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü her dönemini (Burslu) Yüksek Onur” ve “Onur” belgeleri ile tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında Klinik Psikoloji (Tezli) yüksek lisans eğitimini bitirdim.

Hürriyet Aile, Milliyet PembeNar, Onedio‘ da köşe yazarlığı yapmaktayım.

46’lık dergisinde de yazarlık yapmaktayım.

Bireyi toplumsal perspektiften anlamak ve gözlemlemek adına Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisansına devam etmekteyim. İnsanın beden, nefes ve zihin bütünlüğünden yola çıkarak Rishi Romeo Nath yoga alliance onaylı uluslararası yoga eğitmenliği eğitimi aldım ve aktif olarak yoga eğitmenliği yapmaktayım.

Klinik Psikoloji yüksek lisans tezini “Yetişkin Bireylerde Tanrıya Bağlanma ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkisinde Ölüm Kaygısı ve Mutlak Doğru İhtiyacının Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Test Edilmesi” üzerine yazdım.

Lisans süresince gönüllü olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Çocuk ve Ergen Bölümü,NPİ Nöropsikyatri Hastanesi Yataklı Servis,Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gündüz Hastanesi Balıklı Rum Hastanesi, Madde Bağımlıları Servisinde staj yaptım.

Tohum Otizm Vakfında ,Vakıf tarafından düzenlenen otizm ile ilgili sınavda başarılı olduktan sonra verilen eğitim sonrasında otizmli çocukların ailelerine otizm ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verdim.

Arel Üniversitesi ile ortak proje kapsamında projenin yürütülmesinden sorumlu oldum.

Lisans süresince 3 yıl tiyatro kulübü üyesi olarak birçok oyunda yer aldım. Yoga Eğitmenliğinin yanı sıra Bale yapmaktayım. Yan flüt ve Hint çalgısı olarak harmonium ve karatal enstürmanlarını çalmaktayım.

Yayınlanmış Makaleler/Bildiriler

Uluslararası makaleler/bildiriler:

 • The relationship between psychological birth order, social anxiety and childhood trauma
 • Analysis of Clinical Psychologists’ Levels of Separation And Individuation, Childhood Traumas and Early Maladaptive Schemas

Yazdığı Kitap Bölümleri: 

 • Klinik Psikolojide Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri – Masal Terapi (2020),
 • Travmaya Klinik Bir Bakış – Emdr: Bir Olgu Sunumu (2022)
 • Kuram ve Vaka Çalışmalarıyla Uygulama Bilişsel Davranışçı Terapi -Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapiler (2022)

Verdiği kurumsal Eğitimler:

 • Garanti BBVA Belirsizlik Dönemlerinde Güçlü Kalma (Mart-2023)

Üniversitede Verdiği Dersler

 • Cinsel Terapi – İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Süpervizyon – Yıldız Teknik Üniversitesi

Sertifika, Eğitim ve Seminerler

 • Uluslararası Oyun Terapisi Eğitimi – America Child Trauma Instute- Ann Beckley FOREST 2019
 • Emdr in Child and Adoloscents Workshop – Çocuk ve Ergenlerde Emdr Uygulamaları (Dr. Luisa Rangel, 2019)
 • Rorschach ve Cat Testleri ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi (Yrd.Doc.Dr. Neslihan Zabcı) – Kasım 2018
 • Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (Kayıptan sonra Yaşam: Komplike yas ve vaka örnekleriyle tekrar yaslandırma yöntemiyle tedavi  (Prof. Dr. Vamık D. VOLKAN) – Eylül 2018
 • Çocuk istismarı ve ihmali (Prof. Dr Ayşen Ufuk Sezgin) – Mayıs 2018
 • Çocuk ve adli süreçler –Mayıs 2018
 • Hikayelerin gücüyle akran zorbalığını çalışmak (Uzm. Klinik psk Büşra tarçalır) – Mayıs 2018
 • Aşk ve Bağlanmanın Nörolojisi (Prof Dr. Öget Öktem Tanör) – Mayıs 2018
 • Aşk ve Bağlanma (Prof. Dr. Doğan Şahin) – Mayıs 2018
 • Nörobilimde ve klinikte Nörobiyolojik testlerin kullanımı ve gösterdikleri (Prof Öget Öktem Tanör) – Mayıs 2018
 • Psikoz Spektrum Bozuklukları (Prof. Dr. Alp Üçok) – Mayıs 2018
 • Gestalt Terapi Yaklaşımına göre insanı anlamak (Dr. Ceylan Daş) – Mayıs 2018
 • İyileşmeye karşı direnç (Uzm. Klinik Psk. Ersin Bayramkaya) – Mayıs 2018
 • İstismar sonrası çocuklarda Ruhsal Bozukluklar (Dr. Mesut Yavuz-Selda Çallı) – Mayıs 2018
 • Erken dönemdeki İstismarın Erişkin dönemdeki etkisi (Prof Dr. Cebrail Kısa) – Mayıs 2018
 • İstismar sonrası Hukuki ve Adli süreç sonuçlarının değerlendirilmesi ( Prof Dr Gökhan Oral) – Mayıs 2018
 • Gelişim odaklı psikodinamik Psikoterapi ve hipnozun kullanımı (Dr. Mehmet Tekneci) – Mayıs 2018
 • Duygu Durum Bozuklukları ve yaratıcılık (Prof Dr Sibel Çakmak) – Mayıs 2018
 • Genetik (Şükrü Öztürk MD, PHD) – Mayıs 2018
 • Moxo Dikkat Testi (Dr. Ferda korkmaz) – Mayıs2018
 • Evlilik ve Çift Terapileri Eğitimi (Cised) – Ekim 2017
 • Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi (Doğan Şahin) – Ekim 2017
 • Cinsel Terapi Eğitimi (Cised) – Nisan- Ekim 2017
 • Psikanalitik psikoterapi eğitimi (Vamık volkan) – Eylül 2017
 • Mindfulness atölyesi – Kasım 2017
 • T.A.T , C.A.T eğitimi  – Şubat- Nisan 2017
 • Uluslararası Yoga Eğitmenliği-yoga alliance onaylı sertifikası (Rishi Romeo Nath) – Mart 2016- Eylül 2016
 • Oyun Terapisi Eğitimi  – Ocak – Temmuz 2016
 • Dil ve Konuşma bozuklukları eğitimi – Mayıs 2015
 • Klinik Uygulamada psikoterapi şema terapi modülü -Aralık 2014
 • Klinik Uygulamada psikoterapi Bilişsel-Davranışçı terapi modülü – Kasım 2014
 • Psikanaliz ve Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi – Mart 2014
 • Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resimlerinin Analizi ve Değerlendirme Testleri – Mart 2014
 • Cinsellik Terapisi Eğitimi -Mart 2014
 • Oyun Terapisi Eğitimi – Şubat 2014
 • Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu – Ocak 2014
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Denver II, AGTE, WISCR – Şubat – Haziran 2013
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi – Eylül 2013- Mart 2014
 • Çocuk Test Eğitimleri; Louisa Duss Psikanalitik Öyküler Testi, Porteus Labirentler Testi, Duygudurum Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Kent E.G.Y testi, Cattel 2A, Cattel 3A, Goodenough Harris Adam Çizme Testi, Peabody Testi, Gessel, Frostig, Benton kognitif fonksiyonlar ve Görsel hafıza Testi, Aile Çiz Testi, Kohs – Kasım 2013
 • Grup Terapileri Eğitim Programı – Aralık 2013
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Kasım 2011- Mart 2012
 • Klinik Sempozyumu – Mayıs 2011
 • İkinci Adım Tedavi – Mayıs 2012
 • Çocukları Sokağa İten Sebepler – Mart 2011

Verdiği Seminerler ve Kongre Sunumları

 • Oyun Terapileri Eğitimi – İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim ve İstismar – Kadıköy Belediyesi
 • Anne-Baba Okulu – Ragıp Akın İlkokulu
 • Çocukluk Çağı Cinsel Travmalarının Yetişkin Cinsel Yaşama Olan Etkileri- CİSED 4.  Cinsel Sağlık Kongresi (2019 – Antalya)

Kongreler

 • Günümüzde Anne Baba Olmak (Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı)
 • III. Travma Sempozyumu “Çocuk ve Travma” (TPD) (2018)
 • IV. Ulusal Sinirbilim Kongresi (2018)
 • Psikanalitik Psikoterapi (Prof. Dr. Vamık VOLKAN) (CİSED) (2018)

Çalışma Alanlarım

Almış olduğum Eğitim, süpervizyonlar bireyin çocukluktan itibaren yetişkinliğe, yetişkinlikten yaşlılığa kadarki tüm süreçleri içermektedir.

Cinsel Terapi

 • Cinsel Ağrı Bozuklukları
  • Cinsel ilişkide Ağrı duyma (Disparoni)
  • Vajinismus
 • Cinsel İstek Bozuklukları
  • Cinsel İstekte Azalma
  • Cinsellikten Tiksinme Bozukluğu
 • Cinsel Uyarılma bozuklukları
  • Erkekte Sertleşme Bozukluğu
  • Kadında Cinsel Uyarılma Bozukluğu
 • Orgazmla ilgili bozukluklar
  • Erkekte Orgazm Bozukluğu
  • Erken Boşalma
  • Kadında Orgazm Bozukluğu

Evlilik ve Çift Terapileri

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Bireysel Sorunlar

 • Kendine Zarar Verme Davranışı
 • Depresyon Belirtileri
 • Kadınlarda Depresyon ve Tedavisi
 • Yapay Bozukluk
 • Depresyonun Psikolojik ve Sosyal Yönü
 • Madde Bağımlılığı
 • Özgül Fobi Nedir, Nasıl Tedavi Edilir
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Psikoterapi
 • Bipolar Bozukluğun Tedavisi
 • Depresyon Tedavisinde Farklı Yöntemler
 • Depresyon ve Tedavisinde Psikodinamik Terapi
 • Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza
 • Major Depresyon Tedavisine Farklı Bir Bakış
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak İle İlgili Merak Edilenler
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Tedavisi
 • EMDR
 • Ağır Kişilik Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Depresyon Neden Olur
 • Panik Atağı Nasıl Yeneriz
 • Depresyon Tedavisinde Psikoterapi
 • Depresyonda Koruyucu Tedavi
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Paranoid (Sanrısal) Bozukluklar
 • İki Uçlu Bozukluk (Bipolar Bozukluk)
 • Depresyon
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Özgül Fobiler
 • Sosyal Fobi
 • Kayıp, Yas, Patolojik Yas
 • Psikosomatik Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • İnternet Bağımlılığı
 • İntihar
 • Kişilik Özellikleri ve Bozuklukları
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • Agorafobi
 • Trikotilomani
 • Patolojik Kumar Alışkanlığı
 • Uyum Bozuklukları

Çocuk ve Ergenlerde

 • Çocuklarda Tırnak Yeme Sorunu
 • Çocuklarda Uyku ve Uyku Bozuklukları
 • Çocuklarda Enkoprezis ve Enürezis
 • Özgüvenli, Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirmek
 • Çocuklarda Zeka Ölçümü ve Zeka Testleri
 • Ergenlik Sorunları
 • Çocuk İstismarı ve Psikolojik Etkileri
 • Çocuklarda Ahlak Gelişimi ve Eğitimi
 • Çocuğun Yalan Söylemesi
 • Sınır ve Kural Tanımayan Çocuklar
 • Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısı İle Başetme
 • Çocuğa Sorumluluk Kazandırma
 • Çocuklarda Öfke Nöbeti
 • Çocuklarda Çalma Alışkanlığı
 • Okul Fobisi
 • Ergenlikte Meslek Seçimi
 • Ergenle İletişim
 • Ergenin Duygusal Gelişimi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Okul Başarısızlığı
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Kardeşler Arası Çatışma ve Kardeş Kıskançlığı
 • İçe Dönük Çocuk
 • Çocukluk Fobileri ve Korkuları
 • Tırnak Yeme
 • Taşınmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri
 • Çocukta Görülen Yeme Bozuklukları
 • Çocukta Cinsel Eğitim
 • Çocukta Bilgisayar Bağımlılığı
 • Çocukta Sınav Stresi
 • Çocukta Mastürbasyon
 • Ailenin Çocuk Üzerindeki Etkisi
 • Çocukta Küfürlü ve Argo Konuşma
 • Söz Dinlemeyen Çocuklar
 • Ergenlikte Güç Savaşı
 • Çocuk İle Anne Baba Arasında Güç Çekişmesi
 • Çocukla İletişim
 • Ergenlerde Madde Bağımlılığı
 • Ergenlerde Kimlik ve Kendilik Gelişimi
 • Bakıcı Kadın Sendromu
 • Çocuk Eğitiminde Disiplin
 • Çocuklarda Oyunun Önemi
 • Ergenlik Dönemi Önerileri
 • Çocukluk ve Ergenlik Depresyonu
 • Çocuklukta Anksiyete Bozuklukları
 • Çocuklarda Yeme Alışkanlığı Psikolojisi
 • Çocuklarda Davranım Bozukluğu
 • Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
 • Boşanma Çocuğu Nasıl Etkiler
 • Çocuklarda Sosyal Fobi
CİSED - Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
Call Now ButtonHEMEN BİLGİ AL!